Årsmötet 2024-02-18

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

 

Förslag dagordning

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Verksamhetsberättelse

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Ekonomisk redovisning

Bokslut
Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Förslag till budget

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Revisionsberättelse

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Förslag verksamhetsplan

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Valberedningens förslag

 

Antagna motioner finns under "BOO-FÖRENINGENS MOTIONER 2024"